Kontole zewnętrzne

 Kontrole zewnętrzne: 

Termin kontroli

Instytucja kontrolująca

Tematyka kontroli

14 - 19.11.2014 r.

Państwowa Inspekcja Pracy

- Przestrzeganie przepisów prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy.                         - Kontrola losowo wybranych akt osobowych.

12.11.2014 r.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu

Ocena wyżywienia dzieci w przedszkolu.

27.02.2014 r.

Kuratorium Oświaty w Opolu

Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych.

06 – 19.02. 2014 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

- Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania, opłacania składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

- Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

- Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe.

- Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Protokoły kontroli są dostępne do wglądu w gabinecie dyrektora.

 

Kontrole zewnętrzne:

Termin kontroli

Instytucja kontrolująca

Tematyka kontroli

14 - 19.11.2014 r.

Państwowa Inspekcja Pracy

- Przestrzeganie przepisów prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy.                        - Kontrola losowo wybranych akt osobowych.

12.11.2014 r.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu

Ocena wyżywienia dzieci w przedszkolu.

27.02.2014 r.

Kuratorium Oświaty w Opolu

Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych.

06 – 19.02. 2014 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

- Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania, opłacania składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

- Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

- Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe.

- Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Protokoły kontroli są dostępne do wglądu w gabinecie dyrektora.

Poprawiono: piątek, 06, luty 2015 11:01

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

Statystyki

Odsłon artykułów:
24898