Drukuj

Miejscem przyjmowania interesantów jest gabinet dyrektora

Godziny pracy dyrektora do dyspozycji rodziców i petentów

Obowiązuje forma pisemna. Ustne załatwianie spraw może być stosowane tylko wtedy, gdy przemawia za tym interes stron, a przepisy nie stoją na przeszkodzie.

System kancelaryjny obowiązujący w jednostce:
Obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Kolejność załatwiania spraw:
Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu i stopnia pilności.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 maj 2019 13:59 Mirek
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 maj 2019 15:23 Mirek